OFERTA

Profil działalności firmy BO TO EKO obejmuje:

1. Odbiór tworzyw sztucznych

2. Odbiór odpadów produkcyjnych

3. Odbiór surowców wtórnych

4. Produkcja przemiałów

5. Produkcja regranulatów

6. Obsługa logistyczna i magazynowa

7. Doradztwo w zakresie gospodarki odpadami

Z uwagi na fakt, iż wiodącą działalnością firmy jest recykling tworzyw sztucznych, jesteśmy szczególnie zainteresowani stałą współpracą w tym zakresie.

Najbardziej interesuje nas odbiór wszelkiego rodzaju jednorodnych, poprodukcyjnych, twardych tworzyw sztucznych – PP, PS, PET, PC, PA6, PA66, HDPE, ABS, paliwa alternatywnego oraz innych tworzyw technicznych, które będziemy w stanie poddać odpowiednim procesom recyklingu i powtórnie wykorzystać w różnych gałęziach przemysłu lub przygotować materiał o odpowiednich parametrach dla spalarni.

Zgodnie z ustawowymi wymogami, odbiór poszczególnych odpadów potwierdzamy Kartą Przekazania Odpadu (KPO).

BO TO EKO, dzięki swej wiedzy, elastycznemu podejściu do klienta oraz młodemu i dynamicznemu zespołowi – to partner godny zaufania!